Over de inhoud

In de jaren 1682-1688 wordt Hengelo (Gld) uit de slaap gehouden door een groot schandaal.
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het dorp die niet eerder het daglicht heeft aanschouwd. Grootvader zal er bij het haardvuur niet over verteld hebben – over zoiets sprak je niet. Daarmee waren de gebeurtenissen uit het collectieve geheugen verdwenen.

Dominee/pastoor Rumpius

Het draait om de plaatselijke predikant, Henricus Rumpius, schuinsmarcheerder en godslasteraar. Zijn gedrag zorgt voor rumoer en verdeeldheid, zowel binnen de kerkgemeente als in het dorp. Uiteindelijk wordt hij uit het ambt gezet. De kerk waarin hij predikte, staat er nog steeds, als een stille getuige. Als haar muren zouden kunnen spreken...

Het ontslagproces
Het verhaal volgt de loop van hoe de kerkelijke en wereldlijke overheid in de periode 1682-1688 omgaan met een drama dat ook vandaag de dag nog herkenbaar is. Heel bijzonder hoe gedetailleerd de getuigenissen van de dorpelingen en andere betrokkenen zijn en daarmee tevens een beeld scheppen van het tijdvak, van hoe het ging zoals het ging. Daarmee is het boek ook interessant voor genealogen: rond de 250 namen worden erin genoemd, van wie de ruim de helft dorpsbewoners. Achterin het boek staat een alfabetische naamlijst van deze personen.

De dorpsgemeenschap
Tijdens de verschillende processen ziet Rumpius er geen been in oude koeien uit de dorpssloot te halen die er anders gegarandeerd in waren blijven liggen. Dit om getuigen die belastende verklaringen over hem hebben afgelegd, zelf verdacht te maken. En daarmee zorgt hij voor onderlinge tegenstellingen in het dorp.

Ook de plaatselijke rechter speelt een rol. Sommigen noemen hem partijdig.

Het boek is te bestellen via https://alicegarritsen.blogspot.com/  
Het kost 24,50 euro. Dit is inclusief verzending.

LEES ook:
Het artikel in dagblad Trouw van 28 december 2019

Of LUISTER naar de boekbespreking in het radioprogramma OVT van de VPRO op 27 oktober 2019 (start op circa 44 minuten) 

 


Register Leenaktenboeken

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen - Kwartier van Zutphen - 14e - 18e eeuw
Lees verder…

Boekbespreking

Verhalen over de familie Lettink – Boek geschreven door Albert Lettink
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Een beerput die geen doofpot werd - Boek geschreven door Alice Garritsen
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Who's Online

We hebben 1044 gasten en geen leden online