pdf 0012-1119 - Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - "Visitatieboeck de anno 1557". Verbaal der commissarissen. Populair

2608 downloads

Downloaden (pdf, 1.71 MB)

Zutphen_Rentambt_Domeinbeheer_Visitatieboek_1557.pdf

Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - "Visitatieboeck de anno 1557". Verbaal der commissarissen.
Dit register is door het Gelders Archief als volgt toegelicht:
"Fol. 1-9 bevatten afschriften van: 1°. het besluit van 1556, waarbij het bedoelde onderzoek is bevolen, 2°. publicaties, daaromtrent in 1557 uitgevaardigd, 3°. de hofrechten van Zutphen, Lochem en Hengelo en de rechten der vrije hofgoederen in de Graafschap; voorts een opteekening van de aan de gebruikers van hoorige goederen te stellen vragen. Fol. 10-109 bevatten de gegevens, door persoonlijk verhoor en het onderzoek van daarbij overgelegde stukken en van oudere archivalia verkregen, alsmede de composities, aangegaan met personen, die hunne verplichtingen niet waren nagekomen. Op fol. 110 de presentielijst der gecommitteerden en de akte tot staving van den inhoud van het verbaal, opgemaakt door Van Dieve, Gramaye en den rentmeester Cornelis Anthoniszoon."
Archieftoegangsnummer 0012 (Gelders Archief) - Inventarisnummer 1119.

Register Leenaktenboeken

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen - Kwartier van Zutphen - 14e - 18e eeuw
Lees verder…

Boekbespreking

Verhalen over de familie Lettink – Boek geschreven door Albert Lettink
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Een beerput die geen doofpot werd - Boek geschreven door Alice Garritsen
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Who's Online

We hebben 769 gasten en geen leden online