Genealogiedomein.nl is een website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek en Liemers en ook daarbuiten.

U bent online bij Genealogiedomein en op bezoek bij Genealogie in de Achterhoek.

 

default 0096-118 - Lochem - Register van veranderingen der gebouwde eigendommen en van de deuren en vensters - Afbeeldingen - Periode 1813-1833 Populair

Door In Lochem - Maatboeken etc. ten behoeve van de heffing van de (grond)belasting 107 downloads

Downloaden (html, 6 KB)

lochem_deuren_vensters_periode_1813-1833.html

Lochem - Afbeeldingen - Register van veranderingen der gebouwde eigendommen en
van de deuren en vensters - Periode 1813-1833

Archieftitel: Maatboeken etc. ten behoeve van de heffing van de (grond)belasting - Toegangsnummer 0096 - Inventarisnummer 118 - Vindplaats Gelders Archief

pdf Keppel (District) - Transcriptie - Ontvangsten van de 20e, 40e en 80e penning - Jaar 1799 Populair

Door In AB - Keppel (District) - Overdrachtsbelasting - Ontvangsten 20e, 40e en 80e penning 118 downloads

Downloaden (pdf, 522 KB)

Keppel_20e, 40e en 80e penning_1799.pdf

Transcriptie - District Keppel - Overdrachtsbelasting - Ontvangsten van de 20e, 40e en 80e penning - Jaar 1799

pdf Doesburg (Richterambt) - Ontvangsten van de 20e, 40e en 80e penning - Jaar 1799 Populair

Door In AB - Doesburg (Richterambt) - Overdrachtsbelasting - 20e, 40e en 80e penning 119 downloads

Downloaden (pdf, 580 KB)

Doesburg_Richterambt_20e, 40e en 80e penning_1799.pdf

Transcriptie - Richterambt Doesburg - (Drempt, Angerlo en Olden Keppel)
Overdrachtsbelasting - Ontvangsten van de 20e, 40e en 80e penning - Jaar 1799

default 0381-147 t/m 154 - Bronkhorst - Afbeeldingen - Leenregisters - Huis Bronkhorst - Periode 1429-1810 Populair

Door In Bronkhorst - Leenregisters 150 downloads

Downloaden (html, 12 KB)

bronkhorst_leenregisters_1429-1810.html

Leenregisters - Huis Bronkhorst - Afbeeldingen - Periode 1429-1810
Archieftitel: Huis Bronkhorst - Toegangsnummer 0381 - Inventarisnummers 147 t/m 154 - Vindplaats: Gelders Archief

default 3010-05 - Bredevoort (Heerlijkheid) - Verpachting van erven en landerijen in genoemde heerlijkheid, behorende tot de havezate "het Walvaart" - Afbeeldingen - Periode 1735-1815 Populair

Door In Bredevoort (Heerlijkheid) - Verpachtingen 108 downloads

Downloaden (html, 6 KB)

bredevoort_verpachting_betr_walvaart_1735-1815.html

Afbeeldingen - Verpachting van erven en landerijen in de heerlijkheid Bredevoort, behorende tot de havezate "het Walvaart" - Periode 1735-1815
Archieftitel: Havezate Walfort - Toegangsnummer 3010 - Inventarisnummer 5 - Vindplaats Gelders Archief

default 3010-06 - Bredevoort (Heerlijkheid) - Overige administratie - Verpachting van erven en landerijen in genoemde heerlijkheid, behorende tot de havezate "het Walvaart" - Afbeeldingen - Periode 1766-1769 Populair

Door In Bredevoort (Heerlijkheid) - Verpachtingen 102 downloads

Downloaden (html, 7 KB)

bredevoort_verpachting_betr_walvaart_1766-1769.html

Afbeeldingen - Verpachting van erven en landerijen in de heerlijkheid Bredevoort, behorende tot de havezate "het Walvaart" - Periode 1766-1769 (overige administratie)
Archieftitel: Havezate Walfort - Toegangsnummer 3010 - Inventarisnummer 6 - Vindplaats Gelders Archief

default 0124-6881 - Westervoort - Rekeningen van Kerkmeesters - Afbeeldingen - Periode 1759-1788

Door In Westervoort - Kerkrekeningen 86 downloads

Downloaden (html, 6 KB)

westervoort_rekeningen_kerkmeesters_1759-1788.html

Afbeeldingen - Kerkmeestersrekeningen - Westervoort - Periode 1759-1788
Archieftoegangsnummer 0124 - Inventarisnummer 6881 (Vindplaats: Gelders Achief)

pdf 0012-1119 - Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - "Visitatieboeck de anno 1557". Verbaal der commissarissen. Populair

Door In 1119-1141 - Zutphen (Rentambt) - Domein Beheer - Rechten en verplichtingen, uit de hofhoorigheid voortvloeiende, alsmede op de betaling van tyns. 414 downloads

Downloaden (pdf, 1.71 MB)

Zutphen_Rentambt_Domeinbeheer_Visitatieboek_1557.pdf

Transcriptie - Rentambt Zutphen (Domeinbeheer) - "Visitatieboeck de anno 1557". Verbaal der commissarissen.
Dit register is door het Gelders Archief als volgt toegelicht:
"Fol. 1-9 bevatten afschriften van: 1°. het besluit van 1556, waarbij het bedoelde onderzoek is bevolen, 2°. publicaties, daaromtrent in 1557 uitgevaardigd, 3°. de hofrechten van Zutphen, Lochem en Hengelo en de rechten der vrije hofgoederen in de Graafschap; voorts een opteekening van de aan de gebruikers van hoorige goederen te stellen vragen. Fol. 10-109 bevatten de gegevens, door persoonlijk verhoor en het onderzoek van daarbij overgelegde stukken en van oudere archivalia verkregen, alsmede de composities, aangegaan met personen, die hunne verplichtingen niet waren nagekomen. Op fol. 110 de presentielijst der gecommitteerden en de akte tot staving van den inhoud van het verbaal, opgemaakt door Van Dieve, Gramaye en den rentmeester Cornelis Anthoniszoon."
Archieftoegangsnummer 0012 (Gelders Archief) - Inventarisnummer 1119.

default 0096-029 - Winterswijk - Maatboek der Landerijen - Afbeeldingen - Jaar 1809

Door In Winterswijk - Maatboeken 99 downloads

Downloaden (html, 6 KB)

winterswijk_maatboek_landerijen_jaar_1809.html

Winterswijk  - Afbeeldingen - Maatboek der Landerijen - Jaar 1809
Archieftoegangsnummer 0096 (Gelders Archief) - Inventarisnummer 29

default 0096-027 - Verwolde - Maatboek der Landerijen - Afbeeldingen - Jaar 1811

Door In Verwolde - Maatboek 96 downloads

Downloaden (html, 6 KB)

verwolde_maatboek_landerijen_jaar_1811.html

Verwolde  - Afbeeldingen - Maatboek der Landerijen - Jaar 1811
Archieftoegangsnummer 0096 (Gelders Archief) - Inventarisnummer 27

Register Leenaktenboeken

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen - Kwartier van Zutphen - 14e - 18e eeuw
Lees verder…

Boekbespreking

Verhalen over de familie Lettink – Boek geschreven door Albert Lettink
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Een beerput die geen doofpot werd - Boek geschreven door Alice Garritsen
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Who's Online

We hebben 445 gasten en geen leden online