Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Afbeeldingen

Wisch en Lichtenberg

(Stad Terborg, Varsseveld en Silvolde)

Successiebelasting

- Registers van overledenen - Jaren 1806, 1808-1811

- Memories van aangeving - Jaren 1806, 1808-1811

1.2. Documenten behorende tot de staten en verantwoording van de Gequalificeerden over de invordering van de belasting op het recht van successie - Jaren 1806, 1808-1811
N.B. De documenten bevatten de ingeleverde memories van aangeving
van nalatenschappen met staten van zuivere saldi en q
uotisatiebiljetten en registers van overledenen.

 

 Archieftitel: Ambtenaren belast met de invordering van de belasting op het Recht van Successie
Archieftoegangsnummer 0091 - Inventarisnummer 76
Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem

Bekijk hier de 434 afbeeldingen (bladeren)

Gedigitaliseerd door het Gelders Archief

 

 

www.genealogiedomein.nl

Afbeeldingen
Wisch en Lichtenberg

Successiebelasting
Jaren 1806, 1808-1811

Ref.nr.: DFBHWL - 17 december 2018

J.B. Baneman