Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Hoogheid Wisch

Afbeeldingen
Resoluties van ge
rfden

Periode 1673-1818

Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Archieftitel: Plaatselijk bestuur Wisch
Toegangsnummer 0539 - Inv.nr. 1426

Per 21 januari 2012 online

 Bekijk hier de afbeeldingen...

 

 

www.genealogiedomein.nl

Hoogheid Wisch
Resoluties van
gerfden
Periode 1673-1818
Afbeeldingen

Fotografie: W.J. Oving

Ref.nr.: WIPB - 21 januari 2012

J.B. Baneman