Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Kadastrale Gemeente

Wisch

Artikelsgewijze kadastrale leggers

Periode 1844-1969

Per 13 oktober 2011 online.

 Archiefnummer 0565

  • Afbeeldingen inventarisnummers 1819-1840

"Perceelsgewijze kadastrale legger, of lijst der eigenaren, met opgave van derzelver ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen en voorts aanwijzende de bezitters van zakelijke regten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, als mede de zuivere opbrengst, aan de grondbelasting onderhevig. Tweede deel, bevattende de personen, welker regten van eigendom, zijnde verkregen of bekend geworden na de oorspronkelijk opmaking van het kadaster."

  Bekijk hier de afbeeldingen

Zie daarin ook de volgende indexen:
Naamindex Wisch I - Inv.nr. 1819 sub - Artikelnummers 001-362
Naamindex Wisch I - Inv.nr. 1820 sub - Artikelnummers 363-630
Naamindex Wisch I - Inv.nr. 1821 sub - Artikelnummers 631-991A
Naamindex Wisch I - Inv.nr. 1822 sub - Artikelnummers 992-1315
Naamindex Wisch II- Inv.nr. 1826 (vanaf dienstjaar 1895 tot 1970)

Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem

Gedigitaliseerd door: Th.J.G. Willemsen

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Gemeente Wisch - Afbeeldingen
Kadastrale leggers - Periode 1844-1969
Archiefnummer 0565 - Inv.nrs. 1819-1840

Ref.nr.: KDWI - 13 oktober 2011

J.B. Baneman