Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Hoogheid Wisch

Afbeeldingen
Leggers van goederen en inkomsten

der Hoogheid Wisch

Periode 1721-1730

"Lagerbuch, die Hoheit Wisch und Burg betreffend, und soweit Seiner Hoheiten Herrn Albrecht Friederich Printzen in Preussen uud Marggraffen zu Brandenburg etc. zugehörig ist, conseribirt im Jahr 1723." Opteekening van alle tot de heerlijkheid behoorende goederen en rechten en van het jaarlijksche gemiddelde der inkomsten over 1721-1724 en over 1724-1730, alsmede 25 gekleurde kaarten (de kaarten en de titelpagina's ervan zijn in te zien op fotonummers 0084 t/m 0133).

Vindplaats: Gelders Archief

Archieftitel: Heerlijkheid Wisch
Toegangsnummer 0443 - Inv.nr. 27

Per 30 juli 2011 online

 Bekijk hier de afbeeldingen...

 

 

www.genealogiedomein.nl

Hoogheid Wisch

Afbeeldingen - Leggers
goederen en inkomsten
Periode 1721-1730

Ref.nr.: WILG- 30 juli 2011

J.B. Baneman