Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Afbeeldingen

Keppel

 

Verpondingkohier

Wijzigingslijst

Jaar 1779

Gedigitaliseerd door het Gelders Archief

 

Heerlijkheid Keppel

Jaar 1779

Wijzigingslijst verpondingskohier

scannummer 1   

 

Vindplaats: Gelders Archief
Archieftoegangsnummer 0005 -
Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer 404

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Wijzigingslijst verponding
Keppel - Jaar 1779

Ref.nr.: DFWLKP-404 - 9 juli 2013

J.B. Baneman