Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Hengelo (dorp)

Afbeeldingen

"Lijst van alle Manspersoonen van 18 tot 50 Jaaren Oud, welke in staat zijn de Wapenen te voeren, met speciaale designatie van derzelver naamen en woonplaatsen, voorts of dezelve zijn Boeren of Kotters, dan Knechts of arbeiders. En een notitie van de huisgesinnen, waar in zich diergelijke persoonen niet mogten bevinden, als van de Paarden, in het Ampt voor handen."

Dorp Hengelo

Jaar 1784

Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem
Archieftoegangsnummer 0154 -
Plaatselijk bestuur van Hengelo (Gld)
Inventarisnummer 14

Bekijk hier de afbeeldingen

Fotografie F.J. Senkeldam

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Hengelo (dorp) - Jaar 1784
Weerbare mannen - 18-50 jaar oud zijnde.

Ref.nr.: DFWMHEdo - 9 december 2012

J.B. Baneman