Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Afbeeldingen

Gendringen en Etten

Successiebelasting

- Registers van overledenen - Periode 1807-1810

- Memories van aangeving - Periode 1807-1810

1.2. Documenten behorende tot de staten en verantwoording van de Gequalificeerden over de invordering van de belasting op het recht van successie - Periode 1807-1810
N.B. De documenten bevatten de ingeleverde memories van aangeving
van nalatenschappen met staten van zuivere saldi en q
uotisatiebiljetten en registers van overledenen.

 

 Archieftitel: Ambtenaren belast met de invordering van de belasting op het Recht van Successie
Archieftoegangsnummer 0091 - Inventarisnummer 80
Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem

Bekijk hier 150 afbeeldingen (bladeren)

Gedigitaliseerd door het Gelders Archief

 

 

www.genealogiedomein.nl

Afbeeldingen
Gendringen en Etten

Successiebelasting
Periode 1807-1810

Ref.nr.: DFDTGE - 18 december 2018

J.B. Baneman