Genealogiedomein.nl

Genealogie in de Achterhoek en de Liemers

 

 

Verwijsfiche

Afbeeldingen

Zelhem

 (Origineel register)

Verpondingskohier

Register met taxaties van belastbaar onroerend goed
Jaar 1650

Gedigitaliseerd door het Gelders Archief

 

Gespecificeerd overzicht

Verpondingskohier van het Landdrostambt Zutphen
Jaar 1650

(Origineel register)

Richterambt Zelhem

Buurschap Oosterwijk

scannummers 387-405   (bladeren)

Buurschap Halle

scannummers 406-421   (bladeren)

Buurschap Heidenhoek

scannummers 422-455   (bladeren)

Buurschap Winkelshoek

scannummers 456-490   (bladeren)

Buurschap Velswijk

scannummers 491-529   (bladeren)

Dorp Zelhem

scannummers 530-557   (bladeren)

Recapitulatie

scannummers 558-559   (bladeren)

 

Vindplaats: Gelders Archief
Archieftoegangsnummer 0005 -
Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer 397

 

 

 

 

www.genealogiedomein.nl

Verpondingskohier
Zelhem - Jaar 1650

Ref.nr.: DFVPZH-397 - 14 juli 2013
Update: 12 oktober 2013

Update: 18 januari 2022

J.B. Baneman